geldzaken

algemene rekening: NL 15 TRIO 0788 8620 65 t.n.v. Orthodoxe Parochie Amersfoort
onder vermelding van de bestemming van het overgemaakte bedrag

pastorale rekening NL 49 RABO 0334 5416 97 t.n.v. S.F. Bakker - Orthodoxe Parochie Amersfoort
voor het diakonaat en pastorale zorg

Kamer van Koophandel nummer: 32162689

ANBI Evenals alle canonieke Orthodoxe Kerken in Nederland
is de Orthodoxe Parochie Amersfoort erkend
als Algemeen Nut Beogende Instelling.
RSIN
807382711

Giften zijn aftrekbaar van de belastingen.
Moeten wel schriftelijk vastgelegd, dat hoeft niet meer bij de notaris.
Neem hiervoor contact op met de starosta.

bijdrage

Van iedereen die lid is van Orthodoxe Parochie Amersfoort
en van iedereen die gebruikt maakt van de diensten van de Kerk
wordt verwacht dat hij de Kerk en haar werk financieel ondersteunt.

Je bezoek aan de website is persoonlijk.
Niets wordt opgeslagen of gedeeld.

RapidWeaver Icon

Made in RapidWeaver