Vater StefanIMG_0031

matjoesjka Heleen en vader Stephan Bakker

Profiel
protopresbyter Stephan Bakker (1946) is de senior priester van de Orthodoxe Kerk in Nederland.
Hij is rector van de Orthodoxe Parochie Amersfoort - Kerk van Sint Cornelius de Honderdman.
Hij hoort bij het aartsbisdom van Den Haag en Nederland.
Ervaring
rector - Orthodoxe Parochie Amersfoort, Amersfoort — 1981 - heden
Samen met zijn vrouw, de schilder en docent Heleen Schaeffner, stichtte hij met zegen van aartsbisschop Jakob van Den Haag en Nederland de Orthodoxe Parochie Amersfoort. Onder hun leiding en de bescherming van Sint Cornelius de Honderdman groeide de parochie uit van een huiskamergemeenschap tot een grote, bloeiende parochie.
rector - Parochie van de heiligen Petrus en Paulus, Deventer — 1978 - 1981
Aartsbisschop Jakob van De Haag en Nederland stelde hem aan om de uitgestorven Orthodoxe Parochie van Deventer te doen herleven. Toen het reanimatieproces succesvol was afgerond werd hij benoemd tot protopresbyter/aartspriester. Hij kreeg de taak om in Amersfoort een Kerk te stichten.
priester - Parochie van de heilige Nicolaas de Wonderdoener, Amsterdam — 1974 - 1978
De parochieraad en het bestuur van de Russisch - Servische Parochie in oprichting van de heilige Nicolaas de Wonderdoener in Amsterdam kozen en vroegen hem eind 1974 om hun priester te zijn. Op Thomaszondag 1975 werd hij door bisschop Jakob van Den Haag en Nederland voor die Kerk tot priester gewijd.
diaken - kathedrale kerk & skite van de profeet Elia, St. Hubert — 1971 - 1974
In 1971 wijdde metropoliet Anthony (Bloom) van Sourhoz hem tot lector en diaken. Afwisselend diende hij in de kathedrale kerk in het klooster van de heilige Joannes de Doper in Den Haag en in de skite in oprichting van de heilige profeet Elia in Sint Hubert.
altaardienaar - Orthodoxe Kerk van de Transfiguratie, Groningen — 1966 - 1969
Na twee jaar katechumenaat vroeg vader Johannes Haveman hem om in het Altaar te dienen. Vader Jan en jonge Stephans mentor aartspriester Sergius Heitz besloten tot zijn diakenwijding, die hem zonder vraag werd meegedeeld.
Focus
Naast het optimaal celebreren van de heilige diensten ziet hij zijn priesterlijke taak primair als een pastorale.
Onderdeel van die pastorale verantwoordelijkheid is het ijveren voor een volledig in de Nederlandse cultuur passende Orthodoxe Kerk.
De persoonlijke zielszorg, het gezinspastoraat, bezoek aan zieken en gevangenen staan voor hem boven aan de takenlijst.
Aan het geestelijke gesprek en de verdieping van de biecht besteedt hij veel tijd en aandacht.
Voorlichting aan belangstellende groepen in en rond Amersfoort vormen een vast onderdeel op de agenda. Scholieren en studenten krijgen daarbij extra aandacht.

Je bezoek aan de website is persoonlijk.
Niets wordt opgeslagen of gedeeld.

RapidWeaver Icon

Made in RapidWeaver