De Orthodox-katholieke Kerk noemen we meestal de Orthodoxe Kerk.
Zij is de oorspronkelijke Kerk gesticht door Jezus Christus; dus Zijn Kerk.

Zij bestaat uit een aantal oude, nieuwere en nieuwe kerken.


De Orthodoxe Parochie Amersfoort wordt door
haar bisschop bestuurd.

De dagelijkse leiding heeft de rector:
protopresbyter* Stephan Bakker

Deze wordt bijgestaan door zijn vrouw:
mátoesjka** Heleen en door de stuurgroep

en geholpen door diaken Johannes Simons.

De stuurgroep wordt voorgezeten door de rector en bestaat uit de starosta, de secretaris, de kerkrentmeester/penningmeester en de leden.


De leiding van de koor- en de gemeentezang is in handen van onze matjoesjka.

De ekklesiarch let tijdens de diensten op de goede gang van zaken buiten het Altaar.

De dagelijkse zorg voor de kerk berust bij de kustos.
* oude aartspriester
** 'moedertje'

Je bezoek aan de website is persoonlijk.
Niets wordt opgeslagen of gedeeld.

RapidWeaver Icon

Made in RapidWeaver