"De Waarheid is door Jezus Christus gekomen" (Johannes 1:17)."

"In het christendom is de waarheid geen filosofisch concept, noch een theorie, een leerstelling of een systeem, maar eerder de levende theantropische hypostase – de historische Jezus Christus (Johannes 14:6).
Vóór Christus konden mensen alleen maar gissen over de Waarheid omdat zij die niet bezaten. Met Christus als de vleesgeworden goddelijke Logos komt de eeuwig volledige goddelijke Waarheid de wereld binnen. Om deze reden zegt het Evangelie: "De Waarheid is door Jezus Christus gekomen" (Johannes 1:17)."

Hl. Justin van
Ćelije

Gebaseerd op ervaring

"Onze Godsdienst is gebaseerd op geestelijke ervaring,
gezien, gehoord en zo zeker als elk fysiek feit in deze wereld.
Geen theorie, geen filosofie, geen menselijke emoties,
maar ervaring."

Hl. Nikolai van Zitsa en Ochrid

Het bouwen van de Kerk

Hij zei: "Ik zal mij de Kerk maken."

οἰκοδομήσω μου τὴν ἐκκλησίαν

Hoe Hij Zich De Kerk bouwt, vind je beschreven in
  • Heilige Schrift (Oude Testament)
  • Evangeliën
  • Handelingen van de Apostelen
  • Brieven
  • Apokalyps
  • Eusebius en volgende Kerkhistorici

Vóór Christus bestaat niet.

Theanthropos.001

Jezus Christus is de geïncarneerde Eeuwige Eengeboren Zoon van de Vader, door Wie alles is gemaakt. Volledig God en volledig mens. ΘΕΑΝΘΡΟΠΟΣ. Zoon van God en zoon van de Maagd.
Wat wil je nog meer.

Ongelofelijk en waar.

In de Orthodoxe leer vind je de hulpeloosheid van het menselijke denken over het mysterie van de Godmens en over het wezen van God, over alles wat boven het 'to be or not to be' uitgaat, uitgedrukt.

De 'Goddelijke paradox': God is één in drie Gestalten; Jezus is volkomen mens en volkomen God; Maria is moeder en maagd, vraagt een andere manier van kennen.
Het wordt wel een geestelijk schouwen genoemd.

Je bezoek aan de website is persoonlijk.
Niets wordt opgeslagen of gedeeld.

RapidWeaver Icon

Made in RapidWeaver