De oorspronkelijke Kerk in deze tijd

Orthodoxe Parochie Amersfoort

1 oktober Pokrof
en
eerste woensdag van de maand:
19:30 parochiekatechese

Stacks Image 188