zoek de website het web
zoek in website van OPA
de parochie

Het Oude Geloof

Sinds Jezus Christus haar stichtte is De Kerk de plaatselijke gemeente onder leiding van de plaatselijke bisschop.

Voor ons is dat dus:
De Orthodoxe Parochie Amersfoort, Kerk van de heilige Cornelius de Honderdman.
Amersfoort heeft nog geen eigen bisschop.

Nederland wordt bestuurd door de bisschop van Den Haag en Nederland.
Het bisdom wordt geleid door
aartsbisschop Eliseos (Elisey) van Den Haag en Nederland

De bisschop draagt het dagelijkse bestuur van de parochie op aan een priester.
Deze wordt de
pastoor of rector van de parochie genoemd.
Hij wordt bijgestaan door de
parochieraad.
De leden daarvan worden gekozen door de Algemene Parochievergadering en benoemd door de bisschop.
Elk lid van de parochieraad heeft een werkterrein waarvoor hij verantwoordelijk is.

Vanuit de parochieraad wordt een Dagelijks Bestuur gevormd.
Het Dagelijks Bestuur houdt zich bezig met de afwikkeling van de dagelijkse zaken.

De lekenvoorzitter van de parochieraad is de starosta.
Deze is ambtshalve lekenvoorzitter van het dagelijks bestuur.

De Kerk kent geen democratie: niet de meerderheid regeert, maar God de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

Daarom worden stemmingen vermeden.

Beslissingen worden zoveel mogelijk in consensus genomen; in symfonie, in samenklank en overeenstemming.