zoek de website het web
zoek in website van OPA
Ziekenzalving | Orthodoxe Kerk

Het Oude Geloof

ziekenzalving

Mysterie van de Ziekenzalving

Mysterie dat door de priester op verzoek wordt toegediend. Zoals geschreven staat: ‘Is een van u ziek, laat hem de priesters van De Kerk roepen, opdat dezen over hem bidden en hem met olie zalven.’ Jak. 5:14-15.

Het bestaat uit de biecht, de zalving en de communie.


Het wordt gegeven ter genezing, niet ter voorbereiding op het sterven.


Op de Grote en Heilige Woensdag in de Goede Week wordt het in de kerk, waar mogelijk door zeven priesters, aan alle leden toegediend.