zoek de website het web
zoek in website van OPA
personele, ANBI en IBAN gegevens Orthodoxe Parochie Amersfoort

Het Oude Geloof

De Orthodox-katholieke Kerk noemen we meestal de Orthodoxe Kerk.
Zij is de oorspronkelijke Kerk gesticht door Jezus Christus; dus Zijn Kerk.

Zij bestaat uit een aantal oude, nieuwere en nieuwe kerken.


De Orthodoxe Parochie Amersfoort wordt door
haar bisschop bestuurd.

De dagelijkse leiding heeft de rector:
protopresbyter* Stephan Bakker.

Deze wordt bijgestaan door zijn vrouw:
matjoesjka** Heleen en door de parochieraad.

De parochieraad wordt voorgezeten door de rector en bestaat uit de starosta, de secretaris, de kerkrentmeester/penningmeester en de leden.De leiding van de koor- en de gemeentezang is in handen van onze matjoesjka.

De dagelijkse zorg voor de kerk berust bij de kustos.
* aartspriester
**'moedertje'