De oorspronkelijke Kerk in deze tijd


Per 16 april 2014

Orthodoxe Parochie Amersfoort
Sint Corneliuskerk

Matthias Withoosstraat 34
Amersfoort

Dank en lof aan God
voor de manier waarop Hij
ons eenstemmige gebed heeft verhoord.