zoek de website het web
zoek in website van OPA
Mysteriën | Orthodoxe Parochie Amersfoort

Het Oude Geloofmysterie

(Gr.: mysterion,”verborgen”).

Gods wegen. Gods manier, vooral Zijn Verlossingsplan, dat met het menselijke, beperkte verstand niet begrepen kan worden, maar dat alleen ervaren kan worden door Gods openbaring.

Heilige handelingen die door Christus en Zijn Kerk zijn ingesteld voor de redding van de gelovige. Zij markeren de belangrijkste momenten in het leven van een Christen: ontmoetingen met zijn Schepper en Verlosser.

Het bekendste Heilige Mysteriën zijn:

De Verlichting (Doop)
De Myronzalving
De Verzoening (Biecht)
De Communie
De Huwelijkskroning
De Ziekenzalving
De Begrafenis

Daarnaast kent De Kerk een veelheid van handelingen die de gelovige dichter tot God brengen. Vanaf de monnikswijding tot aan het zegenen van vruchten, huizen of iemand die op reis gaat.De Mysteriën zijn geen doel.
Het zijn gereedschappen.
En gereedschap moet je leren gebruiken.
Daarin is de Orthodoxe gelovige geen doe-het-zelver.
Al moet hij als leerling wel veel zelf doen.