Inleiding

Het uiteindelijke doel van de mens is gemeenschap met God.
De weg naar deze gemeenschap is precies uitgestippeld: geloof en wandelen in de geboden met behulp van Gods genade.

Heilige Theofan de Kluizenaar

Hoewel het waar is dat de Orthodoxe manier van leven voor de meeste mensen in onze samenleving niet de normale manier van leven is, is het een zeer praktisch leven voor getrouwde mensen met gezinnen die voor de uitdagingen van hun carrière staan.

In feite is het de manier van leven die je leven minder stressvol en zinvoller zal maken.

De Orthodoxe manier van leven is GEEN monastieke manier van leven.
Ook al maakte het kloosterleven deel uit van de vroege kerk, we zijn niet verplicht om deze zeer eerbiedwaardige levensstijl te leven.
Slechts weinigen zijn tot deze levensstijl geroepen.

Wel hebben we dezelfde doelen.
Net als de monniken zoeken we heiligheid en eenheid met God, maar we zijn geroepen om met onze families in de wereld te leven. De principes van onze geestelijke groei zijn hetzelfde, welk pad we ook kiezen.

De meesten van ons nemen nooit de tijd om erover na te denken het doel van ons leven.
Vaak doen we dit pas als iemand van wie we houden onverwachts uit dit leven vertrekt. Tijdens dit moment van verdriet krijgt onze ziel onze aandacht en beginnen we na te denken over waar het leven om draait.

In zekere zin gaat het leven over de dood.
We weten allemaal dat dit is waar we naartoe gaan, maar we weigeren te vaak om hier serieus over na te denken vanwege het onbekende en de angst die het met zich meebrengt.

Het doel van het leven dat door de apostelen en de kerkvaders wordt onderwezen, is het vinden van eenheid met God.
Jezus kwam om ons te redden en om de poorten van de hemel voor ons te openen.
Door zijn onderwijs en voorbeeld liet Hij ons zien hoe we moeten leven.
Hij liet ons zien dat we in de dood niets te vrezen hebben.

Om te beginnen moet je in God geloven en Zijn liefde voor jou accepteren.
Met een beetje geloof kun je beginnen de Orthodoxe manier van leven te leiden die hier wordt beschreven.
Deze manier van leven is ons door Christus Zelf gegeven door Zijn Kerk.
Het is een beproefde manier van leven die je dichter bij God ZAL brengen.
Naarmate je dichter bij God komt, vergroot je je vermogen om om te gaan met elke moeilijkheid waarmee je te maken kunt krijgen.
Je vergroot je vermogen om te leven volgens de deugden.
De tien punten die hier worden gepresenteerd, zijn slechts een schets van hoe je eenheid met God kunt vinden.
Als je ze echter volgt, wordt je naar alles geleid wat u moet weten.
Bestudeer ze allemaal en onderzoek je huidige leven.
Zoek vervolgens naar manieren om de nodige veranderingen in je leven aan te brengen om ze op te nemen. Bid hierbij altijd om Gods hulp.

Door het Orthodoxe leven te leiden, leg je de geboden en levenswijze van Christus diep in je bewustzijn. Je leert effectiever omgaan met stress. Je maakt reserves van onaangeroerde energieën vrij. Je transformeert woede. Je geneest relaties. Je laat pijnlijke herinneringen achter en leeft een leven volledig in het heden. Je ontwikkelt onvermoede vermogens tot inzicht en begrip. Je leert meer lief te hebben dan je voor mogelijk hield. Je ontdekt jouw unieke bijdrage aan het leven. Je bewandelt een pad naar het eeuwige leven.

Index
  1. Dagelijks bidden Zorg voor een vaste gebedsregel, inclusief ochtend- en avondgebed.
  2. Eredienst en deelname aan de Mysteriën Woon de goddelijke liturgie bij en neem eraan deel door regelmatig de heilige communie te ontvangen en regelmatig te biechten.
  3. Eer de liturgische cyclus Volg de seizoenen van de kerk en neem deel aan het vasten en de feesten van de kerk.
  4. Gebruik het Jezusgebed Herhaal de heilige naam waar mogelijk gedurende de dag of nacht.
  5. Vertraag en ordenen je leven Stel prioriteiten en verminder de stress en wrijving veroorzaakt door een gejaagd leven.
  6. Wees waakzaam Geef volledige aandacht aan wat je op dit moment aan het doen bent.
  7. Tem de passies Overwin je gewoonten, gehechtheid aan je voorkeuren en antipathieën, en leer de deugden te oefenen.
  8. Zet anderen op de eerste plaats Bevrijd jezelf van je egoïsme en vind vreugde in het helpen van anderen.
  9. Geestelijke gemeenschap Breng regelmatig tijd door met andere orthodoxe christenen voor steun en inspiratie.
  10. Lees van de Heilige Schrift en Heilige Vaders

1. Dagelijks Bidden

Gebed is de basis van de Orthodoxe manier van leven. Het is een dialoog tussen jou en God. Het verenigt je ziel met God. Door gebed verenig je je met God en ontvang je de gave van Zijn genade om je te helpen bij het overwinnen je passies en een leven te leiden dat gebaseerd is op liefde.

Door gebed leer je ook de afleidingen van je geest te beheersen, waardoor je waakzamer en geconcentreerder op je dagelijkse bezigheden. Gebed is de sleutel tot het binnengaan van een leven dat gebaseerd is op de deugden.

Hoe bid je?
Als eerste: Bepaal eerst een vaste tijd en een privéplek.
Je moet een specifieke regel hebben voor zowel de ochtend als de avond. Probeer er niet onderuit te komen.
Dit is geen ontspanningsoefening, maar een pad van gemeenschap met je God.
Je zult profiteren van een specifieke set richtlijnen die je elke keer volgt zonder excuses om ze in te korten.

Neem in je regel staan, neerknielen, knielen, het maken van het kruisteken, reciteren en soms zingen op. Gebruik gebedenboeken en uitgeschreven gebeden.
Orthodoxe gebedenboeken staan ​​vol met gebeden die al honderden jaren goed getest en gebruikt zijn.

Bidden moet geen creatieve bezigheid te zijn. Je moet vooral oprecht zijn. Houd je bewustzijn in je hart en concentreer je op de woorden van het gebed. Als je eenmaal een regel hebt aangenomen, houd je er dan altijd aan. Werk hieraan samen met je priester of je geestelijke vader.

Je begint te bidden door je bewustzijn in je hart te concentreren en daar met geweld alle krachten van je ziel en lichaam te verzamelen. Neem voordat je begint met bidden de tijd om tot rust te komen en je energieën in je hart te concentreren.

Christus zegt: “Ga je binnenkamer binnen en sluit je deur” (Mt 6,6). 
Verwijder alle activiteiten die uw innerlijke afdaling kunnen verstoren. Zet, voor zover je kunt, al je problemen van vandaag en je zorgen voor morgen opzij. Dit is geen tijd om na te denken of je zorgen te maken.
Als je je voorbereidt om te bidden, sta, zit of loop dan een paar minuten en stel je geest in om je op God te concentreren. Denk na over Wie je aanspreekt. Onthoud dat het God Zelf is, De Schepper van Alles, met wie je op het punt staat te praten. 
Probeer in je hart een passend gevoel van nederigheid en eerbiedig ontzag vast te houden. 
Als je het kunt, maak dan wat buigingen voordat je begint.

Wanneer je begint te bidden, ga dan in op elk woord van het gebed. Breng de betekenis van de woorden diep in je hart. Haast je niet door de gebeden alsof je haast hebt om ze af te maken. Laat de woorden van het gebed langzaam in de diepten van je hart vallen met nederigheid en ontzag voor God. 
Je moet je geest vertragen, zodat je je alleen op je kunt concentreren gebed. 
Het is een beetje zoals autorijden. Als je met honderdveertig per uur over de Duitse
Αutobahn rijdt, voel je je misschien opgewonden, krachtig en in controle. Maar bij hoge snelheden kan het snel fout gaan. Maar als je langzamer gaat rijden en met een snelheid van honderd, tachtig of vijftig kilometer per uur rijdt, handelt de auto steeds gemakkelijker en als iemand een gevaarlijke manoeuvre maakt, kun je hem gemakkelijk vermijden. 

De geest werkt op dezelfde manier. 
Je moet hem trainen om te vertragen, zodat het je geen onnodig ongeluk bezorgt en je je hart kunt openen voor Gods aanwezigheid. 
Spreek de woorden dus langzaam uit in gebed, zodat je de volledige betekenis ervan kunt begrijpen en ze je bewustzijn kunt laten doordringen en gevoelens van liefde en eerbied voor God in je hart kunt brengen.

Pas op voor de neiging om te haasten, om ze haastig af te raffelen. Wanneer dit gebeurt, heb je van je gebed een verplichting gemaakt, een andere taak om te voltooien, en is het niet langer echt gebed. 

Maak je geen zorgen als je merkt dat je dit doet. In het begin is dat normaal. Stop gewoon, vertraag en ga dan verder nadat je God om vergeving en hulp hebt gevraagd. Je zult uiteindelijk het juiste tempo voor jezelf vinden. 

Bestudeer ook de gebeden voordat je ze gebruikt, zodat je de betekenis van elk woord kent. 
Uiteindelijk wil je ze onthouden. 

Nadat je je gebeden begint op te zeggen, zul je merken dat je geest wil afdwalen. Dit betekent dat je nog steeds met een te hoge snelheid rijdt. 
Maak je hier geen zorgen over; het is natuurlijk vanwege onze overactieve geest. 
Werk voortdurend aan het verbeteren van je vermogen om uw aandacht op God en uw gebed te concentreren. 
Als je geest afdwaalt, wees dan voorzichtig met jezelf. Denk aan God en hoe Hij van je houdt en ga terug om opnieuw op te zeggen wat je zei terwijl je met je gedachten ergens anders was. 
Breng jezelf terug om je te concentreren op God en de woorden van het gebed. Soms helpt het om je gebeden een tijdje hardop uit te spreken om je te helpen concentreren. 
De geest is behoorlijk bedreven in het proberen meer dan één ding tegelijk te doen. Maar in werkelijkheid concentreer je je maar op één ding tegelijk. 
Je kunt gemakkelijk bedrogen worden door de geest wanneer die het gebed verlaat om zich op andere zaken te concentreren. Deze afdwalingen van de geest tonen je de dimensies van je drukke leven en waar je manieren moet vinden om het rustiger te maken, zodat je God altijd indachtig kunt zijn.

Bidden is niet het moment om je te concentreren op deze wereldse activiteiten, omdat dit je alleen maar verder zal afleiden van het gebed. Werk eraan om uw aandacht meer en meer te concentreren elke keer dat u bidt. Elke dag zul je tijdens het gebed aan aandacht winnen. Als je klaar bent met je gebeden, blijf dan even staan. Overweeg wat uw gebedsleven u oplegt. Probeer in je hart vast te houden wat je is gegeven. Koester het voor een paar momenten. Het is belangrijk om van uw gebedsleven een vaste regel te maken, een gewenste gewoonte, en niet iets wat af en toe, sporadisch of terloops wordt gedaan. Bid elke ochtend en avond minimaal vijftien minuten. Je gebedsregel moet specifieke gebeden bevatten (zie de achterkant van dit boekje voor een voorbeeld van een basis gebedsregel). Zet u in om uw regel elke dag na te leven, net zoals u zich inzet voor dagelijkse taken voor persoonlijke hygiëne, zoals uw tanden poetsen. Je vergeet ze niet elke dag te doen. Je moet van bidden een soortgelijke gewoonte maken, een die je nooit vergeet. Net zoals tandenpoetsen noodzakelijk is voor de gezondheid van ons tandvlees en onze tanden, is bidden onmisbaar voor de gezondheid van onze ziel. Volharding en geduld in gebed zullen je voorbereiden op Gods genade om in je te werken.

2. Eredienst en deelname aan de Mysteriën

Zij die gezond zijn hebben geen dokter nodig, maar zij die ziek zijn. Maar ga en leer wat dit betekent: ik verlang naar barmhartigheid en niet naar een offer. Want ik ben niet gekomen om rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering te roepen.

Jezus Christus (Matt 9:12-13)


Samen met ons persoonlijk gebed moeten we deelnemen aan gezamenlijk gebed, of gebed dat wordt opgezonden tijdens een eredienst. Aanbidding in de Kerk is een essentieel onderdeel van een leven in Christus.
De Kerk is het lichaam van Christus op aarde.
Wanneer we allemaal samenkomen voor aanbidding, zijn we verenigd met de engelen en heiligen in ons gebed om God te aanbidden en te verheerlijken.

We gaan de plaats van aanbidding nederig binnen, we weten dat we het niet waard zijn om in eenheid met God te zijn, maar we gaan naar binnen met een sterk verlangen, met ijver, om dichter bij Hem te komen.

We gaan naar binnen met het besef dat we door de Mysteriën, leringen en gebruiken van de Kerk geestelijk zullen groeien.
Hoewel we misschien sociale voordelen hebben als we lid worden van de Kerk, deze sociale activiteit is niet het doel van de Kerk.

Het is beter te omschrijven als een geestelijk ziekenhuis waar we komen als personen die geestelijke genezing nodig hebben.
Door ons aan te sluiten bij de gemeente van gelovigen in Jezus Christus, vinden we deze genezing en krijgen we een stapsgewijs proces te zien waarin we Gods hulp krijgen om dichter bij Hem te komen.

De Heilige Geest werkt in de Kerk en zorgt voor geestelijke voeding door de Mysterïen. Het is belangrijk om eraan deel te nemen, omdat ze ons door Jezus Christus zelf zijn gegeven voor onze geestelijke gezondheid.

Belangrijkste Mysteriën van de Kerk 
Heilige Communie 
De Goddelijke Liturgie is de belangrijkste dienst en geeft ons een soort geestelijk medicijn: de Heilige Communie. Daarom moet je elke zondag naar de Kerk komen om vernieuwd en gesterkt te worden door deel te nemen aan de Heilige Communie. Hier worden het Lichaam en Bloed van Christus aangeboden aan de leden tot vergeving van hun zonden en eeuwig leven.
Je moet regelmatig deelnemen aan dit geschenk dat God ons allemaal aanbiedt voor ons geestelijk welzijn.
Daarom is het een van Gods geboden om elke zondag aan de eredienst deel te nemen. Naarmate je je persoonlijke gebedsleven ontwikkelt, zul je dit niet langer als een verplichting zien, maar als iets wat je wilt en moet doen voor je geestelijke welzijn.
Maak regelmatig het bijwonen van de Goddelijke Liturgie een onderdeel van je gebedsregel en leer hoe je je goed voorbereidt en regelmatig deelneemt aan het sacrament van de Heilige Communie.
Voorwaar, ik zeg u: tenzij u het vlees van de Mensenzoon eet en zijn bloed drinkt, je hebt geen leven in je. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven en ik zal hem opwekken op de laatste dag. Want Mijn vlees is inderdaad voedsel en Mijn bloed is inderdaad drank. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik in hem.

Jezus Christus (Johannes 6:53-56) 


Heilige Biecht 
De biecht is een dagelijks woord voor het Mysterie van de Verzoening. Het is een belangrijk mysterie voor je geestelijke groei. Door je deelname aan dit mysterie hernieuw je je doop en bent je bevrijd van al uw zondigheid in de ogen van God.
Trap niet in de val door te denken dat je niet zondigt. Niemand van ons leeft zonder te zondigen.
Dit Mysterie houdt in dat je met een berouwvol hart voor de ikoon van Christus staat en God om vergeving vraagt ​​voor alle keren dat je niet hebt waargemaakt waartoe Hij je heeft gemaakt. De priester staat je terzijde als getuige van je spijt en je voornemen om het nooit meer te doen.
Je dient dit minimaal twee keer per jaar te doen. 

Ziekenzalving
In dit Mysterie wordt je gezalfd met olie die is gezegend om je kracht te geven en je lichamelijke en geestelijke ziekten te genezen. Het wordt op verzoek gegeven en tijdens de Goede Week aan iedereen aangeboden.

Huwelijk 
In het mysterie van het huwelijk staat een paar voor God en zijn ze verenigd als één in de ogen van God. Dit is een pad dat is uitgestippeld voor hun geestelijke groei en vereniging met God.

Wijding 
In dit mysterie wordt het priesterschap aan een persoon gegeven en wordt hij begiftigd met de geestelijke machten om zijn werk uit te voeren. 

Doop en Myronzalving
Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden (Marcus 16:16).
De doop is het begin van het Orthodox-christelijke leven, waar men wordt gereinigd van alle zonden uit het verleden en verzegeld met de Heilige Geest. 
Het is hoe men lid wordt van de kerk en deel wordt van het lichaam van Christus en in staat wordt om deel te nemen aan alle sacramenten voor geestelijk welzijn. Chrisma is de zalving van het Heilige Chrisma dat het zegel is van de Heilige Geest. Het is een sacrament dat normaal gesproken direct na de doop wordt gedaan. Heilige Communie, Biecht en Heilige Zalving zijn met elkaar verbonden omdat ze dienen voor de genezing van lichaam en ziel. 
Maak deelname aan de eredienst en de sacramenten van de Kerk een vast en volledig onderdeel van je leven.

3 De liturgische cyclus eren

De Kerk biedt ons in haar heilige wijsheid een cyclus van vasten en feesten aan.
Deze cyclus is gebaseerd op het leven van Christus.
De sleutel is om te leren het te volgen, eraan deel te nemen en niet toe te staan ​​dat andere activiteiten in het leven als belangrijker worden beschouwd. V
olg de voorgeschreven snelle tijden.
Neem deel aan de belangrijkste feestdagen van de kerk. Plan uw schema om dit te realiseren.

Het kerkelijk jaar begint in september.
Hiermee begint een periode van voorbereiding op de viering van de geboorte en de doop van Christus. Als we Kerstmis naderen, is er een 40 daagse kerstvasten.
Doe eraan mee en bereid je bewust voor op deze belangrijke spirituele gebeurtenis. Dit gaat de commerciële waanzin tegen die we normaal in deze tijd van het jaar meemaken.

Na de geboorte van Christus is er een feestperiode (de twaalf dagen van Kerstmis) met als hoogtepunt de viering van Theofanie of de doop van Jezus op 6 januari.
Vier het samen met anderen in deze periode.
Doe je best om van je leven een cyclus van vasten en feesten te maken.

Kort na de Theofanie begint de periode om ons voor te bereiden op het belangrijkste evenement, Pascha of Pasen.
Het begint met een voorbereidende periode van drie weken die vooraf gaat aan de Grote Vasten van Pascha, het Triodion genaamd.
Gebruik deze periode en de lezingen die zijn aangewezen voor de vier zondagen tijdens deze periode om u te helpen in de juiste houding te komen voor de Grote Vasten van de Vastentijd.

Als de Grot vastentijd begint, vast dan zo goed als je kunt. Houd rekening met de vastenrichtlijnen van de Kerk voor deze periode. Het vasten leidt naar de Goede Week, de intenste periode in de kerkelijke liturgische cyclus.
De Goede Week neemt ons mee door het lijden van Christus en Zijn kruisiging en leidt ons naar zijn glorieuze verrijzenis en overwinning op de dood. Neem deze week vrij van normale activiteiten om deel te nemen aan deze prachtige diensten.

Je zult een nieuwe betekenis vinden in de Opstanding wanneer je het vasten verbreekt met de vreugdevolle aankondiging van de Opstanding om middernacht op de eerste dageraad van de feestdag van Pascha.
Plan na Pasen nog een periode van feesten met familie en vrienden.
Vervolgens wachten we op de Hemelvaart van Jezus, die 40 dagen na Pascha komt.
Tien dagen later wordt dit gevolgd door de komst van de Heilige Geest op Pinksteren, waarmee de tijd wordt gevierd waarop de apostelen de kracht kregen om de leringen van Jezus naar alle delen van de wereld uit te dragen.
Je kunt dit zien als de geboorte van de Kerk hier op aarde.

Naast deze grote cycli is er een wekelijkse cyclus en zelfs een dagelijkse cyclus.
In de week moeten we op woensdag en vrijdag vasten. Neem je voor om te onthouden dat je je eetgewoonten onder controle moet houden door ze op deze twee dagen te beperken ter nagedachtenis aan onze God.

Naast de normale dagelijkse ochtend- en avondgebeden, bidt de Kerk ook op de zogenaamde Uren: halverwege de ochtend, middag, halverwege de middag en bij het ondergaan van de zon. Naarmate je volwassener wordt in je gebedsleven kun je gedurende de dag tijd vrijmaken voor zulke gebeden.

De liturgische cyclus zorgt voor periodes waarin jij je intenser kunt concentreren op je geestelijke behoeften. De tijd van de Grote Vasten is hiervoor het belangrijkst. Het biedt een tijd om je terug te trekken uit je drukke leven, om je normale activiteiten te beperken, om meer tijd te besteden aan gebed en het lezen van de Schrift, en om je te concentreren op je innerlijke zelf, op zoek naar wat het belangrijkste is voor je ziel om verenigd te worden met God.
Andere van dergelijke periodes zijn de vastendagen die voorafgaan aan de viering van het feest van de heiligen Petrus en Paulus op 29 juni en het feest van hetOntslapen van de Theotokos (1-14 aug.)

Dit zijn de 12 belangrijkste feesten van de kerk:
Pascha - Pasen
8 september Geboorte van de Theotokos
14 september Verheffing van het Heilig Kruis
21 november Tempelgang van de Theotokos
25 december Geboorte van Jezus
6 januari Theofanie (De doop van Christus)
2 februari Opdracht in de tempel
25 maart Aankondiging
zondag voor Pasen Palmzondag
Veertig dagen na Pasen
Vijftig dagen na Pasen
6 augustus Transfiguratie van onze Heer
15 augustus Ontslapen van de Theotokos
Hemelvaart van de Heer 10 dagen na Pinksteren

Deel je agenda zo, dat je kunt deelnemen aan de Goddelijke Liturgieën die op deze dagen worden gehouden. Vergeet natuurlijk ook niet om elke zondag tijd vrij te maken voor deelname aan de liturgie.
Het is een uitdaging om prioriteit te geven aan het schema van de Kerk en het niet ondergeschikt te laten worden aan alle andere activiteiten. Houd altijd in gedachten dat vereniging met God je doel in het leven is en dat je door je volledige deelname aan de liturgische cyclus van de Kerk geholpen zult worden om voortdurend dichter naar Hem toe te groeien.
Dit engagement is moeilijk in een samenleving die geen aandacht schenkt aan de liturgische cyclus van de Kerk.
Maar als je vooruit plant, zelfs als je het erg druk hebt, net zoals je je fitnessactiviteiten, tijd met uw kinderen en andere niet-werkgerelateerde activiteiten kunt inpassen, kunt je ook manieren vinden om uw schema op te bouwen rond de belangrijkste gebeurtenissen in de liturgische cyclus van de Kerk.

4. Het Jezusgebed gebruiken

“Heer Jezus Christus, Zoon van God, ontferm U over mij, zondaar” 
Dit gebed heeft het potentieel om jouw bewustzijn te transformeren en je dichter bij God te brengen.
Het is een gebed dat diep geworteld is in de traditie van de Kerk.
Het is een gebed om keer op keer te herhalen, vele malen. U kunt het gebruik van dit gebed beginnen te ontwikkelen door enkele herhalingen op te nemen in uw dagelijkse gebedsregel.
Omdat het een eenvoudig gebed is, kun je leren het overal en altijd op te zeggen.
In feite zou je doel moeten zijn om er een eindeloos gebed van te maken.
Zo wordt je hele leven een gebedsleven.

Erken echter dat dit gebed ongelooflijk moeilijk te beoefenen is, ook al lijkt het heel eenvoudig. In de beoefening ervan reciteer je het voortdurend zodat het je hart doordringt en je geest focust, waardoor je vatbaar wordt om Gods wil te volgen in plaats van je eigen egogestuurde wil. 

Begin door het 's morgens of' s avonds gedurende tien minuten te herhalen.
Begin door het hardop te zeggen of op zijn minst door te bewegen je lippen.
Uiteindelijk zul je het mentaal herhalen, maar begin met een mondeling gebed. Voeg meer herhalingen toe en bouw langzaam de tijd op waarin je je op het gebed kunt concentreren.

Als je gedachten afdwalen, breng ze dan terug naar het gebed. 
Concentreer je, maar wees niet hard voor jezelf. Dit is niet iets wat je met je eigen wil onder de knie krijgt. Vraag God om je te helpen de rusteloosheid van je geest te overwinnen.

Met doorzettingsvermogen, nederigheid en geduld zal het beoefenen van dit gebed je voorbereiden op Gods genade om actief in je te werken.
Naast het zeggen van dit gebed als onderdeel van je gebedsregel, probeer het te zeggen wanneer je maar kunt. Je kunt dit doen terwijl je wandelt, terwijl je wacht bij de dokter, in de rij bij het postkantoor of terwijl je wacht om aan boord van een vliegtuig te gaan.
Je kunt het zeggen als je de afwas doet of in de tuin werkt. Je kunt het zeggen als je gestrest, bang of nerveus bent.
Als je boos wordt, herhaal dit gebed dan keer op keer totdat je boosheid afneemt.
Doe dit telkens wanneer uw geest geagiteerd is, en u zult merken dat dit zal gebeuren kalmeer je geest.
Als je het zegt, denk dan zeker aan God en Zijn eindeloze liefde en zoek Zijn genade.

Ondanks enige oppervlakkige gelijkenis is het Jezusgebed niet zoals een herhaald gebed in de boeddhistische, hindoeïstische of andere tradities.
Het is een gebed tot Jezus Christus om Hem te eren als Heer en als Christus. Het is een gebed dat om genade vraagt.
Andere tradities kunnen een vredig gevoel geven, maar brengen ons niet in de tegenwoordigheid van onze Heer Jezus Christus.

In het boeddhisme is het gebruikelijk om constant een mantra te herhalen, zoals 'Om mani padme hum'. Het doel van het boeddhisme is om jezelf te bevrijden van alle lijden en om te bereiken wat de Boeddha "Nirvana" of de perfecte gemoedsrust noemde. Deze gemoedsrust wordt bereikt door verschillende meditatietechnieken. De Boeddha onderwees nooit over enige vorm van God. Velen beoefenen deze vorm van meditatie om rust in hun leven te krijgen.

Het soefisme is een tak van de islam die ook vormen van meditatie toepast. Soefi-geleerden omschrijven het soefisme als "een wetenschap die tot doel heeft het hart te herstellen en het af te wenden van alles behalve God." In meditatie streven ze naar een bewustzijn van hun eenheid met het universum, in de overtuiging dat ze daardoor diepgaande waarheden kunnen bereiken die in ons aanwezig zijn, maar vaak verborgen blijven. Ze geloven niet dat Jezus God is, maar zien Hem alleen als een profeet.

In het hindoeïsme is het belangrijkste doel bevrijding te krijgen van de cyclus van reïncarnatie veroorzaakt door karma – de gevolgen van daden uit het verleden, in dit of in vorige levens. Dit wordt bereikt door meditatietechnieken.

Veel van deze benaderingen zijn door onze moderne cultuur aangepast om te dienen als middel tot ontspanning of manieren om de stress van ons overactieve leven te verminderen. Ze vormen de basis van de spirituele beweging 'New Age'. Ze worden onderwezen zonder enig specifiek doel van bekering, noch het doel om de wil van God te doen, noch om vereniging met Christus te zoeken.

Het gebruik van het Jezusgebed wordt gedaan met een houding van spijt en nederigheid, op zoek naar een ontmoeting met de levende Christelijke God, Jezus Christus. We kunnen profiteren van ontspanning of verminderde stress, maar dit is niet het doel van onze inspanning. Dat is de eenheid met God.
Het is geen mantra om simpelweg de geest tot rust te brengen. Je krijgt dit voordeel ook als je leert het honderden keren te herhalen, maar het is belangrijk dat je echt spijt voelt voor je zondigheid en Gods genade zoekt terwijl u het herhaalt.
Gebed gaat altijd over een persoonlijke relatie met God.

Veel Orthodoxe Christenen gebruiken een gebedskoord om zich te concentreren terwijl ze het Jezusgebed herhalen. Gebedssnoeren zijn er in een grote verscheidenheid aan vormen en maten. De meeste gebedssnoeren hebben een kruis erin geknoopt of bevestigd om het "einde" te markeren, en hebben ook een soort markering na elke 10, 25 of 50 knopen of kralen. Er zijn veel vormen van gebedssnoeren, ze zijn geknoopt van wol of zijde of andere materiaal. 

Op het moment van je reguliere gebed, wanneer je bidt volgens je gebedsregel, houd je het gebedskoord met je hand tussen duim en wijsvinger en beweeg je van knoop naar knoop elke keer dat je het gebed uitspreekt. Doe dit totdat het aantal herhalingen in uw regel is voltooid. 
“Net zoals het onmogelijk is om te strijden zonder wapens, of in een ​​grote zee te zwemmen met kleren aan, of om te leven zonder te ademen, zo is het zonder nederigheid en het voortdurende gebed tot Christus onmogelijk om de kunst van innerlijke geestelijke oorlogvoering onder de knie te krijgen of om eraan te beginnen en het vakkundig voort te zetten.” Sint Hesychios

5. Vertragen en je leven ordenen 

Het moderne leven is een te druk leven. 
We worden allemaal aangespoord om steeds sneller en steeds efficiënter te werken. Onze kinderen hebben meerdere activiteiten met veeleisende schema's. 
Met alle eisen van werk en gezin is er weinig tijd over voor reflectie en gebed. 
Als gevolg hiervan kunnen we ongevoelig worden voor de behoeften van anderen en de last van stress voelen. 
Zo'n snel leven zorgt ervoor dat we ons gespannen, inefficiënt, onzeker en zelfs oppervlakkig voelen. 

Er zijn veel manieren waarop u uw leven kunt vertragen en vereenvoudigen. Om het proces te starten, kunt u beginnen door eerder op te staan. (Wat betekent dat je ook eerder naar bed moet gaan.) 

Als je 's ochtends opstaat, zou je eerste activiteit gebed moeten zijn. Minimaal dertig minuten is wenselijk (begin met 15 minuten en werk op tot 30 minuten). Dit omvat gebeden van dankzegging, berouw en voorbede. Je zou op dit moment ook de beoefening van het Jezusgebed moeten opnemen. Nadat je hebt gebeden en je hebt gezorgd van al uw behoeften op het gebied van persoonlijke hygiëne, moet u tijd plannen voor uw andere verantwoordelijkheden, zoals het klaarmaken van de kinderen voor school. Je moet tijd vrijmaken voor een ontspannen ontbijt. 
Help anderen in je huishouden om de dag rustig te beginnen. Je wilt de dag niet beginnen onder tijdsdruk. Bedenk dat gehaaste mensen gehaaste mensen maken en kalme mensen kalme mensen. Als je de dag niet kalm begint, is de kans klein dat de rest van de dag kalm zal zijn.

De gemakkelijkste manier om deze tijd te vinden, is door te onderzoeken hoe je je tijd doorbrengt met de verschillende vormen van media zoals televisie, internet of de mobiele telefoon. In veel gevallen is de televisie de grootste boosdoener.
Geef slechts één van je vaste programma's op en je hebt automatisch een extra uur om de dag goed te beginnen.
Mediagebruik legt een enorme druk op ons hele leven.
Uit een recent onderzoek van Nielsen Media Research blijkt dat de gemiddelde mens meer tijd dan ooit voor de tv doorbrengt: 133 uur per maand. Daarnaast besteden we gemiddeld nog eens 26 uur aan internetten. Beide hebben een aanzienlijke stijging vergeleken met het voorgaande jaar laten zien. Nu is de telefoon verbonden met internet en kunnen we zelfs nog eens 3 uur video en tv kijken aan de telefoon. De mobiele telefoon en andere mobiele apparaten nemen een aanzienlijk deel van onze tijd in beslag en zijn ook instrumenten die onze aandacht afleiden en verstrooien.
Dit is een goed deel van je leven om te onderzoeken en na te denken over hoe je je tijd echt wilt verdelen, zodat je tijd kunt vrijmaken om bij familie en vrienden te zijn, om anderen in nood te helpen, of om tijd vrij te maken voor je dagelijkse gebed, om erediensten bij te wonen en vooral om elke dag rustig te beginnen.
Als je tv-kijkt of op internet surft om verlichting te krijgen van de spanningen van de dag of uit verveling, zal bidden je nog meer voordelen opleveren.

Om het tempo van je leven te veranderen, schrap je enkele activiteiten van uw "To Do"-lijst. 
Identificeer die dingen die je geestelijke groei niet bevorderen en in strijd zijn met de Orthodoxe manier van leven. 
Op het werk stel je zorgvuldig prioriteiten en zorg je ervoor dat je die dingen doet die het belangrijkst zijn. Doe hetzelfde voor je persoonlijke leven. 
Aan het einde van de werkdag moet je je losmaken van de werkzaamheden. Als je je werk op je werk laat, dan kun je beter genieten van je vrienden en familie als je vrij bent. U zult de tijd kunnen nemen om naar uw kinderen en uw partner te luisteren. 
Het einde van de dag zou er een moeten zijn van vertragen tot het tijd is voor uw vaste tijd om te bidden, om wat uit de Heilige Schrift te lezen of om voor te lezen uit de werken van de kerkvaders. 

Voer je gesprek met God en ga dan naar bed gericht op Zijn liefde en grote barmhartigheid. 

Organiseer uw leven zo dat deze periode na het werk een vrije tijd is die losstaat van alle werkactiviteiten.

Verwar vertragen niet met lui of lui zijn. Dit zijn heel verschillende dingen. 
Luiheid leidt tot uitstelgedrag en inefficiëntie. Een lui persoon zal niet de moeite nemen om tijd voor gebed te organiseren. 
Naarmate je langzamer gaat, zul je merken dat je meer aandacht besteedt aan de details. 
Concentreer je op zelfs de kleinste dingen die je doet. De kwaliteit van je acties zal verbeteren bij alles wat je doet. 

Jezus waarschuwt voortdurend tegen bezorgdheid over materiële zaken, zelfs over voedsel en kleding. God weet en voorziet in alles wat je nodig hebt, maar hoogstwaarschijnlijk heb je je behoeften genomen en ze overdreven boven wat je basisbehoeften zijn. 
Om Jezus te volgen, vraagt ​​Hij je om je gehechtheid aan bezittingen en de prioriteit die je geeft aan dingen van deze geschapen wereld los te laten, en een eenvoudigere levensstijl aan te nemen gericht op God, waar je niet gehinderd wordt door buitensporige eisen om materiële dingen voor je te verzamelen voor je geluk. 

De sleutel is een balans. 
Plato en Aristoteles leerden honderden jaren voor Christus aan de mensheid dat het ideaal een gulden middenweg is. Dit houdt een levensweg in die niet belast is met overdaad of ontbering. 
Door ons leven te vertragen of te vereenvoudigen, hebben we het niet over minder productief zijn of de hele materiële wereld verwerpen. 
We zijn gewoon effectiever, evenwichtiger en doen wat we doen met veel grotere zorg, inclusief het uitoefenen van de morele vereisten die God ons heeft opgelegd. 
Er is geen magische formule om je leven te vertragen en te vereenvoudigen. De mogelijkheden zijn eindeloos. 
Begin met het verduidelijken van uw prioriteitswaarden. Maak dan een lijst van al je activiteiten. Neem ze gedurende een week op. Neem de tijd om na te denken over wat u hebt opgenomen en bepaal welke passen bij uw prioriteiten. Bedenk wat u kunt wegwerken om een ​​andere prioriteit in uw leven te krijgen. 
Begin bewust je levenspatroon her te ontwerpen. Experimenteer met manieren om te vertragen en te vereenvoudigen en je zult merken dat je dichter bij God komt in je dagelijkse bezigheden. Zoek door je gebeden die van God helpen bij deze taak.

6. Waakzaam zijn
Waakzaam zijn, betekent onszelf beschermen tegen onze automatische reacties op gedachten die door onze zintuigen worden gestimuleerd. Het is aandachtig zijn voor je innerlijke zelf. 
Het Griekse woord dat vertaald wordt met waakzaamheid is “Nepsis”. Het komt van "nepho", wat betekent bewaken, inspecteren, onderzoeken, waken over en onder toezicht houden. 

Waakzaamheid is door ouderling Efraim van Philotheou beschreven als "de bijl die de grote bomen verbrijzelt en hun wortels raakt. Als de wortel wordt geraakt, springt hij niet meer op.” 

Sint-Hesychios ziet waakzaamheid als volgt: "Waakzaamheid is een voortdurend fixeren en tegenhouden van het denken bij de ingang van het hart... "
Als we hierin gewetensvol zijn, kunnen we veel ervaring en kennis opdoen van geestelijke oorlogsvoering. Hij laat ons zien dat dit betekent dat we moeten ingrijpen in de stroom van onze gedachten en ze moeten onderzoeken, ze moeten bekijken in het licht van de geboden van de Heer. 
Hij benadrukt het belang hiervan door het oorlogsvoering te noemen. "We weten dat we in oorlogsvoering effectieve wapens nodig hebben sterker zijn dan die van de vijand."

Een andere oudvader uit de moderne tijd, Paisios, vertelt ons over enkele gevolgen van niet waakzaam zijn. “Als onze ziel zorgeloos leeft zonder over haar gedachten te waken, zal ze zich bijgevolg vullen met vuile en sluwe gedachten. Als gevolg hiervan beginnen mensen psychologische problemen te ontwikkelen die zich geleidelijk opstapelen... Sommige mensen, terwijl ze in deze situatie worden zijn beland en oog in oog komen te staan ​​met het probleem zelf, beseffen het niet en kunnen daarom aan hun geestelijke vader niet nederig hun val bekennen. 
In plaats daarvan zoeken ze naar een 'seculiere' oplossing en raadplegen ze een psychiater, die onvermijdelijk medicijnen zal voorschrijven... 

De enige oplossing is zich bewust te worden van het probleem en het te bekennen aan een geestelijke vader en dan nederig zijn advies op te volgen. 
In onze dagen hebben mensen de controle over hun leven verloren en weten ze niet wat ze doen. 
De reden hiervoor is dat ze niet geleid willen worden; ze willen ongestoord leven, hun volgen eigen vrije wil, die uiteindelijk hun totale vernietiging zal brengen... 
Wanneer de mens zijn vrijheid en onafhankelijkheid gebruikt zonder rekening te houden met zijn menselijke zwakheid, wordt hij misleid; hij ervaart en interpreteert alles door zijn eigen logica te gebruiken. In plaats van Gods genade beheerst menselijke logica zijn leven en zijn geest is in verwarring. Dit is verschrikkelijk."

Heilige oudvader Paisios

Het is van wezenlijk belang om zelfbeheersing te ontwikkelen over de innerlijke werking van onze geest. 
Het belangrijkste is dat je kunt leren om de acties van je geest te benutten die de neiging hebben wild en ongecontroleerd te worden. Deze ongebreidelde toestand leidt ertoe dat je vertrouwt op mentale programmering die moet worden veranderd als je het Orthodoxe leven gaat leiden. 

Waakzaam zijn, betekent dat je de nodige zelfdiscipline hebt om te voorkomen gedachten die worden gestimuleerd door je zintuigen en die je leiden tot zondige acties zoals woede. dat je innerlijke heiligdom wordt binnendringen.

Het is een vermogen om in te grijpen in het proces van kiezen hoe je moet handelen op basis van elke vorm van stimulus die tot een gedachte leidt. Het is een vermogen om in real time in te grijpen in je denkproces.
Hoe ervaar je de afleidingen in je hoofd?
Denk na over de keren dat je merkte dat je afgeleid was in je dagelijkse bezigheden. Was het vanwege een ruzie? Was het omdat je te veel verplichtingen had en je ze niet allemaal kon nakomen? Was het een terugkerende zorg? Kwam het voort uit een gevoel van schuld? Was het verdriet dat je afleidde? Misschien voelde je je eenzaam en begon je medelijden met jezelf te krijgen. Was het angst ergens voor? Misschien wilde je iets wat je niet hebt?

Ieder van ons zal zijn eigen problemen hebben die ons afleiden en ons van God gescheiden houden.
Een geest die aan zijn lot wordt overgelaten, blijft ongetraind. Een ongetrainde geest is onmogelijk te beheersen. Het blijft van de ene gedachte in de andere springen als een vlinder in een bloemenveld. Het springt snel van de ene bloem naar de andere in wat lijkt op een willekeurig patroon.
Om opmerkzaamheid of waakzaamheid te ontwikkelen, zijn ascetische disciplines nodig, zoals bidden en vasten, evenals hulp van de Heilige Geest.
Eén ding tegelijk doen is een goede manier om waakzamer te worden.
Concentreer u volledig op elke activiteit.
Laat je gedachten niet afdwalen.
Maak dit tot een discipline totdat je voelt dat je dit vermogen tot waakzaamheid hebt. Natuurlijk zal het regelmatig opzeggen van het Jezusgebed helpen om dit vermogen te ontwikkelen. Je leven op orde brengen zal je ook helpen een minder afgeleide levenssituatie te creëren. Deelnemen aan de eredienst en de liturgische cyclus van de Kerk zal helpen om je geest op God gericht te houden.
Zolang je erop staat te leven alsof je veel dingen tegelijk kunt doen zonder enige achting voor God, blijf je verstrooid in je geest en zul je je Hem niet herinneren wanneer je God het nodigst hebt.
Doe het rustiger aan, orden je leven en concentreer je op één ding tegelijk.
Verander je hele leven in een gebed. Met de hulp van God, in de context van de Kerk, kun je je geest trainen om gefocust en gericht te worden, zodat het meer als een laserstraal werkt, met de kracht van de Heilige Geest.

Je bezoek aan de website is persoonlijk.
Niets wordt opgeslagen of gedeeld.