zoek de website het web
zoek in website van OPA
financiën, ANBI, contributie, geld

Het Oude Geloof

geldzaken

algemene rekening: NL70 INGB 0005 4487 05 t.n.v. Orthodoxe Parochie Amersfoort
onder vermelding van de bestemming van het overgemaakte bedrag

Kamer van Koophandel nummer: 32162689

ANBI Evenals alle canonieke Orthodoxe Kerken in Nederland
is de Orthodoxe Parochie Amersfoort erkend
als Algemeen Nut Beogende Instelling.
RSIN
807382711

Giften zijn aftrekbaar van de belastingen.
Moeten wel schriftelijk vastgelegd, dat hoeft niet meer bij de notaris.
Neem hiervoor contact op met de starosta.

bijdrage

Van iedereen die lid is van Orthodoxe Parochie Amersfoort
en van iedereen die gebruikt maakt van de diensten van de Kerk
wordt verwacht dat hij de Kerk en haar werk financieel ondersteunt.

Let wel,
God vraagt nie
t wat je over hebt.
Doe dat in de collecte of in een envelop, dan ben je er van af.

Een bijdrage laat zien en merken
wat je er voor over hebt.
Kost het je het niets,
dan betekent het niets.

Om het makkelijk hoef je alleen maar je bank een opdracht te geven voor een periodieke / maandelijkse overschrijving.
Serafima helpt je graag.

Jezus Christus leert ons dat wij onze
offers voor het Evangelie
in deze tijd „honderdvoudig” vergoed krijgen
„en
in de komende wereld eeuwig leven.

Denk en doe.