zoek de website het web
zoek in website van OPA
Berouw en biecht

Het Oude Geloof

Berouw en biecht

Het appèl van de berouwvolle mens manifesteert zich, Gods trouw in acht nemend: "God vergeeft ons en geneest ons door Zijn eindeloze liefde".
Het berouw is "een tweede genade, gegeven na de doop" (Heilige Isaak de Syriër),
waardoor de gevallen mens zich transformeert, van "een staat van verval" naar "een staat van onverstoorbaarheid“.

Het berouw is geen geïsoleerde daad die gepaard gaat met de biecht.
Zij moet "aanwezig zijn in alle etappes op de geestelijke weg".
De Heilige Isaak de Syriër zei er ongeveer dat "wij gedurende de vierentwintig uren van de dag berouw nodig hebben ".
De biecht is geen psychoanalytisch gesprek.
De biecht is geen geestelijk gesprek.
De biecht is het belijden van de zonde.

De biechtvader is geen geestelijke vader.
De biechtvader is geen voorspreker.
De biechtvader is bemiddelaar en getuige bij God.

De biechteling heeft berouw over de begane zonde en belijdt die.
De biechteling wil verzoend worden met God.
De biechteling ontvangt de Verzoening.

Alleen dan is hij klaar voor de Communie.
En dat geldt ook voor haar.
En zeker voor jou en mij.