zoek de website het web
zoek in website van OPA
zegenen | Orthodoxe Parochie Amersfoort

Het Oude Geloof

zegenen
Het maken van het kruisteken over iemand of iets.

Hiermee maken wij kenbaar dat die- of datgene Gods geschenk is.
Het is het erkennen van Gods aanwezigheid in al het geschapene.

Bij het zegenen wordt zacht of hardop gezegd:
“In de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

De bisschop en de priester vormen met de vingers de letters ICXC.
Zo kort de Kerk de naam van Jesus Christus af.

Zij zegenen dus 'met de naam des Heren'.

Pasted Graphic bisschop en priester

Als David in zijn psalm zingt:
"Uw rechterhand is verheerlijkt door macht. Uw rechterhand verpletterde de vijanden",
dan spreekt hij van Gods zegenende hand.
En van de duivel en zijn trawanten die door Jezus de Christus verpletterd zijn.


Alle andere gelovigen zegenen met de rechter hand.

Pasted Graphic alle gelovigen persoonlijk

Ze houden toppen van de duim en de eerst twee vingers tegen elkaar
- God is de Drie-ene -
en
buigen de ringvinger en de pink samen in de palm van de hand
- Jezus Christus is volledig God en volledig mens-