zoek de website het web
zoek in website van OPA
huiswijding

Het Oude Geloof

Benut de gelegenheid om te laten zien dat je Orthodox bent.

Maak er een feest van!

Nodig buren, collega's, vrienden uit.
Ook de vriendjes en vriendinnetjes van de kinderen.

Op een tafel(tje) bij de ikonenhoek zet je op een (wit) kleed klaar:
- een kruis
- een evangelie; boekenlegger bij Lukas 19:1 - 10
- een kaars in kandelaar
- gewijd water
- kwast voor gewijd water (samengebonden bosje basilicum, stevige kruiden of bloemen)
- wierookbrander, kooltje, wierook, lucifers
- een kaarsje voor elke gast
- een eierdopje of klein kommetje met olie
- een kwastje of wattenstaafje
- brandende kaarsen of lichtjes op de meest oostelijke, noordelijke, westelijke en zuidelijke hoek van het huis

Zorg dat huisdieren niet in de weg lopen.
Ze mogen wel worden gezegend.


(Wanneer de priester komt wordt er van de familie nooit geld verlangd.
"Om niet hebben jullie ontvangen, om niet moeten jullie geven!"
Het is een vrome gewoonte om hem iets toe te stoppen.
Maar de reden van zijn bezoek is dat hij Gods zegen komt brengen en dat hij er is voor zijn kudde.)