zoek de website het web
zoek in website van OPA
huiswijding | Orthodoxe Parochie Amersfoort

Het Oude Geloof


Wanneer wij een nieuwe woning betrekken wordt die gewijd; d.w.z. geschikt gemaakt voor Christelijk gebruik.
Alles is zo ongeveer op zijn plaats. In de nieuwe ikonenhoek brandt de lamp.

De priester wordt uitgenodigd om het huis te wijden.

Hij doet dit met gebeden, litanieën en lezingen.

De huisvader leidt de priester rond.

Eerst zalft hij de vier uithoeken van het huis.

Vervolgens zegent alle vertrekken van het huis en alle bewoners en gasten met gebed, wierook en gewijd water.

Daarbij bidt hij om 'verdrijving van alle vijandelijke krachten'.