zoek de website het web
zoek in website van OPA
vasten - niet vasten | Orthodoxe Parochie Amersfoort

Het Oude Geloof


 • Vasten

 • Het doel van het vasten is de aandacht te richten op zaken van Gods Rijk en onafhankelijk te worden van wereldse zaken.
 • Het is niet een manier om God te behagen.
 • Vasten is niet een straf voor onze zonden.
 • Vasten doe je niet om je zonden goed te maken. Dat heeft Jezus de Christus al gedaan aan het kruis.
 • Onze verlossing is een geschenk van God. Je kunt het niet kopen met honger en dorst.
 • Wij vasten om bevrijd te worden van onze passies; zodat Gods geschenk, de Verlossing, in ons leven vrucht gaat dragen.
 • Wij vasten en richten onze ogen naar God in Zijn heilige Kerk. Vasten en gebed horen bij elkaar.
 • Het belangrijkste is dat wij elkaar niet opeten. Wij vragen God: “ Heer, stel een wacht voor mijn mond. Maak een gesloten deur van mijn lippen.” En als je dan toch bezig bent, vraag dan meteen een goede oplossing voor je oren en je gedachten.
 • Vasten is niet onbelangrijk, het is niet achterhaald, het is niet iets voor anderen.
 • Vasten komt van God, voor ons, hier en nu.
 • Wij vasten trouw en in stilte. We praten er niet over, denken er niet over en laten het niet zien. (Ook niet vóór, tijdens of na het eten.)
 • Moet je er toch over praten, doe het dan met de priester.

 • Niet vasten

 • 25 december tot 5 januari
 • De week na de Zondag van de Tollenaar en de Farizeeër
 • De week na de zondag van Carnaval (tijdens die week wel onthouding van vlees, maar geen vasten)
 • De week na Pascha
 • De week na Pinksteren
 • Als je zwanger bent of borstvoeding geeft
 • Als je ernstig ziek bent
 • Zonder gebed
 • Volgens je eigen wil zonder leiding van de priester