zoek de website het web
zoek in website van OPA
mystiek | Orthodoxe Parochie Amersfoort

Het Oude Geloof

Mystiek komt uit het Grieks en betekent "verborgen".

Op de Paasochtend verbergen de ouders eieren in de tuin.
De kinderen zoeken de verborgen eieren.
Het zoeken en het vinden geeft de zoekers en de verbergers plezier.
Als het kind de tuin uitloopt of op verkeerde plaatsen zoekt, wordt het de goede kant opgestuurd.
Als het "warm" is wordt het aangemoedigd.In de schepping heeft God Zichzelf verborgen.
Christenen worden aangespoord om te zoeken.
Soms is er een duidelijke aanwijzing: in de doop krijgen wij deel aan Christus' opstanding.
De rest van ons leven moeten wij zoeken naar dat wat past bij Hem en Zijn Rijk.

In en door De Kerk zijn de meeste van de verborgen schatten te vinden.
Heiligen wijzen ons plaatsen waar iets verstopt is en wat er te ontdekken valt.Herinner je je doop.
Zoek het ware leven in Christus.