zoek de website het web
zoek in website van OPA
katechese | Orthodoxe Parochie Amersfoort

Het Oude Geloof

katechese

Het geloofsonderricht van De Kerk.

Er zijn drie plaatsen voor geloofsonderricht:
• de heilige diensten.
• de instruktie.
• het voorbeeldige leven van de andere gelovigen.

Daar leert de
katechumeen het Christelijke leven.

Katechetische preken zijn een andere minder bekende vorm.

Er zijn tijden geweest waarin De Kerk gebruik maakte van een
katechismus.

Het volstrekt unieke van het onveranderde Christelijke geloof van de Orthodoxe Kerk maakt naast leren vooral afleren noodzakelijk.
Het katechumenaat kan meerdere jaren duren.
Het wordt afgerond met een algehele biecht, exorcisme, afzwering, geloofsbelijdenis en
katechumenenzalving.

In het daarop volgende Mysterie van de Verlichting doet de katechumeen Christus aan en wordt volledig opgenomen in De Kerk.