zoek de website het web
zoek in website van OPA
vastentijden | Orthodoxe Parochie Amersfoort

Het Oude Geloof

  • vastentijden

Grote Vasten, zeven weken voor Pasen

Apostelvasten, vanaf de achtste dag na Pinksteren tot het Feest van Pertros en Paulos

• Het
vasten van de Ontslaping, veertien dagen voor het Feest

Kerstvasten, veertig dagen voor het Feest

• Elke
woensdag en vrijdag, behalve in de Lichte en Heilige Week, tussen Kerst en Theofanie, in de week na Pinksteren en in de voorvasten

• De dag van de
Onthoofding van Johannes de Doper

• De dag van
Kruisverheffing