zoek de website het web
zoek in website van OPA
antwoorden » | Orthodoxe Parochie Amersfoort

Het Oude Geloof


“Ik zal Mijn Kerk maken.”


De Kerk is Zijn Kerk.
Wij hebben daar niets te zegge
n.

In de Kerk spreken wij niet, maar luisteren wij.
In de Kerk ontplooien wij ons niet, maar laten wij ons redden.
In de Kerk wordt niet overtuigd, maar bemind.
In de Kerk redeneren wij niet, maar wij bidden.
In de Kerk doorvorsen wij God niet,
maar leren Hem ontmoeten.

Wij begrijpen God niet, maar wij vereren, danken en aanbidden Hem.
Wij mogen de Kerk gebruiken om tot elkaar en tot Hem te komen.


De Orthodoxe Kerk is de Kerk die Jezus Christus stichtte.
Onveranderd, onverdeeld.
Eén, heilig en apostolisch.
Een uiterst effectief instrument voor het redden van mensen.
En een grote wolk van heiligen en martelaren getuigt van de werkende kracht van de Kerk.

De vraag is niet of ik het begrijp.
Mijn muizenbegrip is te klein om Gods bedoelingen en werkingen te doorvorsen.
Het gaat er niet om te zien of ik het er mee eens ben.

Betere vragen geven betere antwoorden.
Hoe breng ik mijzelf in overeenstemming met Gods reddingswerk?
Hoe antwoord ik op Zijn liefde?