zoek de website het web
zoek in website van OPA
praktisch | Orthodoxe Parochie Amersfoort

Het Oude Geloof

Het Mysterie van de zalving van zieken

Voor alle duidelijkheid:
De dienst van de genezing door de ziekenzalving is geen privé-aangelegenheid.
Zij hoort bij de gemeenschappelijke eredienst van de Kerk.


Het Mysterie van de Ziekenzalving wordt aan Orthodoxe Christenen bediend voor de genezing van ziel en lichaam.
Het kan worden uitgereikt aan één of meerdere gelovigen tegelijk.

Hoewel zeer passend voor zieken en stervenden, is het Mysterie van de Ziekenzalving uitsluitend bedoeld voor de levenden.
Is de gelovige al gestorven, dan kan hij niet gezalfd worden.


Laat het duidelijk zijn dat de dienst allereerst bedoeld is voor hen die ziek zijn naar lichaam en geest en die naar de kerk kunnen komen voor de dienst.
Is dat niet mogelijk, dan kan de priester naar het bed van de zieke komen.


Het Mysterie wordt uitgereikt aan hen die gebiecht hebben en die in hun ziel met God verzoend zijn.
Het is niet mogelijk om genezing te ontvangen zonder bekering;
biecht gaat aan de genezing vooraf.


(Wanneer de priester komt wordt er van de familie nooit geld verlangd.
"Om niet hebben jullie ontvangen, om niet moeten jullie geven!"
Het is een vrome gewoonte om hem iets toe te stoppen.
Maar de reden van zijn bezoek is dat hij Gods zegen komt brengen
en dat hij er is voor zijn kudde.)