zoek de website het web
zoek in website van OPA
Verzoening (Biecht) | Orthodoxe Parochie Amersfoort

Het Oude Geloofbiecht
(Gr.: exomologisis, Sl.: ispovedanije; “belijdenis”).

Eigenlijk en beter:
Mysterie van de Verzoening.

Het toegeven en belijden van zonden door een individu aan God in tegenwoordigheid van een getuige.
Meestal is dat een priester omdat die ook de verzoening kan uitspreken.


Vaak krijgt de priester de rol van geestelijke vader (pnevmatikos) doordat hij geestelijke raad geeft en waar nodig een boetedoening, epitimion, oplegt.