zoek de website het web
zoek in website van OPA
praktisch | Orthodoxe Parochie Amersfoort

Het Oude Geloof


Het Mysterie van de Huwelijkskroning:
1. Voordat zij de datum voor de huwelijk bepalen moet eerst contact opgenomen worden met de priester van de Parochie. Men moet immers weten of de priester die dag geen andere pastorale verplichtingen heeft.
Zij hebben zich ervan vergewist dat de dag die hun voorkeur heeft ook is toegestaan.

Huwelijken worden niet gecelebreerd:
Op het Feest van Kruisverheffing (14 september).
Van 12 december tot Kerstmis.
Op de dag voor en van de Grote Feesten van de Heer; daarbij horen ook Pascha, Pinksteren en Theofanie.
In de Grote Vasten en de Grote Heilige Week.
Gedurende de Vasten voor het Feest van het Ontslapen van de Moeder Gods (15 augustus),
Op 29 augustus, Onthoofding van Johannes de Doper,
Op de Grote Feesten van het Kerkelijk Jaar en de Feesten van de Moeder Gods.

Voor een huwelijk op die dagen moet de bisschop zijn toestemming geven.

2. Voor Kronen van het Huwelijk zijn volgende zaken nodig:
Het burgerlijke trouwboekje.
Als het huwelijk gemengd is, dient de niet-orthodoxe partner een "Doopbewijs" van de kerk waartoe deze behoort te overleggen.

Een Kerkelijk huwelijk met een niet-Christelijke of met iemand zonder geldige doop is niet toegelaten.


Het toekomstige echtpaar dient in aanwezigheid van de Priester te getuigen dat beide partners geen bloedverwantschap hebben. Ook twee getuigen dienen dit te bevestigen.

3. De Nederlandse wet schrijft voor dat vóór het celebreren van het Kerkelijk huwelijk verplicht eerst het burgerlijk huwelijk worden voltrokken.

4. De Kerk kan na het huwelijk aan de geïnteresseerden een trouwakte: "Certificaat van Huwelijk" afleveren, met de handtekening van de Priester en de zegel van de Parochie.

5. Zij die de Griekse nationaliteit hebben en zich door het Mysterie van het Huwelijk lieten verbinden, dienen dit ( volgens wet 344/1976)  binnen 40 dagen na het voltrekken van het Kerkelijk huwelijk te melden aan de dichtstbijzijnde Griekse consulaire autoriteit, door het overleggen van de trouwakte.

(Wanneer de priester komt wordt er van de familie nooit geld verlangd.
"Om niet hebben jullie ontvangen, om niet moeten jullie geven!"
Het is een vrome gewoonte om hem iets toe te stoppen.
Maar de reden van zijn bezoek is dat hij Gods zegen komt brengen
en dat hij er is voor zijn kudde.)