zoek de website het web
zoek in website van OPA
praktisch | Orthodoxe Parochie Amersfoort

Het Oude Geloof


Begrafenissen:

Voordat men iets afspreekt, dienen de verwanten de priester op de hoogte te stellen, zodat deze hen kan bijstaan bij het regelen van diverse zaken.
 

begrafenisdienst
Een dienst voor de begrafenis van een overledene. Deze bestaat in feite uit een Gedachtenisdienst uitgebreid met een Evangelielezing, speciale stichieren van de Zaligsprekingen en bepaalde andere stichieren.

Het is een veelverbreide gewoonte geworden om tijdens begrafenisdiensten toespraken te houden, herinneringen op te halen of muziek te laten horen.

In de Orthodoxe Kerk bepaalt het Typikon wat er in de kerk en aan het graf gebeurt, niet de mode.

((Wanneer de priester komt wordt er van de familie nooit geld verlangd.
"Om niet hebben jullie ontvangen, om niet moeten jullie geven!"
Het is een vrome gewoonte om hem iets toe te stoppen.
Maar de reden van zijn bezoek is dat hij Gods zegen komt brengen
en dat hij er is voor zijn kudde.)