zoek de website het web
zoek in website van OPA
heiligen | Orthodoxe Parochie Amersfoort

Het Oude Geloof

Heiligen

Heiligen zijn mensen die voor en door God zijn gereserveerd.

De Heilige Geest kan iemand heiligen, hem volledig veranderen naar zijn oorspronkelijke bestemming.

Heiligen zijn dus niet mensen met een bijzondere gave of uitstraling.
Het zijn gewone mensen die Gods gave van het menselijke leven ook werkelijk benutten.

De levens van de heiligen laten ons zien dat heiligheid geen utopie, droom of fantasie is, maar werkelijk leven met God.

Iemand die gedoopt wordt legt zijn oude ik af en doet een nieuwe mens aan: Jezus Christus.

In de Bijbel wordt met heiligen de leden van een gemeente bedoeld.
“Looft God in Zijn heiligen.”, zegt de psalmist.


Hij noemt ze: “Het firmament van Zijn macht.”