zoek de website het web
zoek in website van OPA
Jezus Christus | Orthodoxe Parochie Amersfoort

Het Oude Geloof

Jezus Christus

Gods wens is het vanaf het begin geweest om de mens tot zich te nemen.
Daarvoor werd het nodig om de wereld en de mens te verlossen uit de dwingelandij van de vorst van deze wereld.
Onder het Oude Verbond gebruikte Hij profeten, koningen en rechters om de mensen op die verlossing voor te bereiden.
Door Zijn geboorte vervulde Hij hun verwachtingen.

De manier waarop God Zijn verlossingswens vervult noemen wij de ‘goddelijke economie’.

ICXC

Jezus de Christus is de mens geworden Wijsheid Gods.
Hij is onze enige leraar, zoals Hij dat was voor de profeten

Hij, Die God is voor alle eeuwigheid, werd mens.

Hij komt voort uit Maria en uit de Vader.
Geboren en ongeboren in één Persoon.
Lichamelijk en geestelijk.
Jezus Christus, de Godmens

Hij die Mozes de Wet gaf maakt Zich ondergeschikt aan de Wet.
De God van David wordt de afstammeling van David.
De Schepper van het water wordt door Zijn schepsel Johannes gedoopt.


Het Ware Leven treedt in de dood.
Om ons onderwerpt Hij Zich vrijwillig aan lijden en sterven.
En door Zijn dood vertrapt Hij de dood.
En schenkt weer het leven aan hen in het graf.

Aan de mensheid schenkt Hij de Kerk.