zoek de website het web
zoek in website van OPA
Bijbel | Orthodoxe Parochie Amersfoort

Het Oude Geloof

Bijbel
De Heilige Schrift

Vaste verzameling boeken waarin, door God geïnspireerd, in historische verslagen, verhalen en gedichten, de heilsgeschiedenis wordt verteld.

Hij bestaat uit twee deelverzamelingen:

Het
Oude Testament zoals het door Jezus Christus en de apostelen werd gekend en gebruikt.
Hij wordt wel de Vertaling van de Zeventig of de Septuaginta genoemd.

Het
Nieuwe Testament dat ontstond in de eerste vierhonderd jaar binnen de Orthodoxe Kerk.

De canon van de boeken de Bijbel is nooit door een Concilie definitief vastgesteld.

Jezus Christus gaf aan de wereld Zijn Kerk.
De Kerk gaf aan de wereld de Bijbel.

De Bijbel is op zichzelf niet voldoende om de geopenbaarde waarheid te leren kennen. Hij is slechts een deel van de heilige Traditie.

Het spreekt vanzelf dat de Geefster van de Bijbel de aangewezene is om haar uit te leggen en te verklaren.
De studie van de Bijbel is plicht voor elke Christen.

De Orthodoxen hechten grote betekenis aan de Heilige Schrift, maar zij zien de Bijbel vooral als een ikoon in woorden van Jezus Christus, niet als een substituut voor de geest van het Christendom.

Voor Orthodoxen zijn theologie, de Schrift, mystiek, geestelijk leven en kunst onderling afhankelijk.